2021-06-18 14:58:39

Obavijest o dopunskom radu

RASPORED DOPUNSKOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

MATEMATIKA - 10 sati u terminu od 8:00 do 9:30 sati

23.6.2021.,

24.6.2021.,

25.6.2021.,

28.6.2021.,

29.6.2021.

 

ENGLESKI JEZIK - 10 sati u terminu od 9:45 do 11:15 sati

23.6.2021.,

24.6.2021.,

25.6.2021.,

28.6.2021.,

29.6.2021.


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj