2021-05-21 09:27:01

Rezultati 7. međunarodnog likovnog natječaja Slavini mladi akvarelisti

Naša škola i ove je godine organizirala međunarodni likovni natječaj Slavini mladi akvarelisti u spomen na ozaljsku  slikaricu Slavu Raškaj. Ovo je sedma godina organiziranja natječaja koji osim škola iz Karlovačke županije obuhvaća i granična područja s Republikom Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom. Na natječaj  se ove godine javilo 17 škola s ukupno 93 učenička rada. Na natječaj su pristigli radovi iz 4 inozemne škole. Ovogodišnja tema bila je Književna ilustracija zbog obilježavanja 2021. godine kao Godine čitanja. Stručno povjerenstvo  nagradilo je 9 te pohvalilo ukupno 21 učenički rad.  Imena nagrađenih i pohvaljenih možete pročitati u nastavku.

Čestitke svima!

Povjerenstvo u sastavu:

1. Duško Rupčić, dipl. slikar

2. Mira Stepinac, ozaljska amaterska slikarica

3. Jasminka Trpčić, učiteljica razredne nastave

Sastalo se dana  19. svibnja 2021. godine te pregledalo pristigle radove. Rezultati odabira nalaze se u nastavku.

 

Kategorija razredne nastave:

Nagrađeni radovi:

1. Lina Macan, 4.r. OŠ Metlika

   Mentorica: Duška Vlašič

2. Lucija Vrbanek, 1.r. OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj

   Mentorica: Tihana Furjanić

3. Lucija Moguš, 4.r. OŠ Dragojle Jarnević Karlovac

   Mentorica: Andreja Kralovec

 

Pohvaljeni radovi (abecednim redom):

Tihana Crnić, 3.r. OŠ Žakanje

Mentorica: Snježana Mus

 

Luka Jurišić, 3.r. OŠ Turanj

Mentorica: Ana Prepolec Padežanin

 

Ivano Kirasić, 3.r.  OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin

Mentorica: Alemka Lovnički

Franka Maglić, 4.r., OŠ Dragojle Jarnević Karlovac

Mentorica: Andreja Kralovec

 

Toni Mihalić, 3.r. OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj

Mentorica: Katica Graša

 

Grgur Padežanin, OŠ Rečica

Mentorica: Jasminka Alinčić

 

Niko Šestak, 4.r. OŠ Dragojle Jarnević Karlovac

Mentorica: Davorka Jusupović

 

 

Kategorija predmetne nastave:

Nagrađeni radovi:

Emanuela Cvitak, 8.r. OŠ Mahično

             Mentorica: Irena Komšić Simić

 

Marija Golub, 8.r. OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj

Mentor: Denis Franušić

 

Chiara Tome, 8.r  OŠ Dragojle Jarnević Karlovac

Mentor: Vladimira Ribić

 

Pohvaljeni radovi (abecednim redom):

Amelie Ambruš, 5.r. OŠ Braće Seljan

Mentorica: Marija Škrtić Jurković

 

Tonka Gradišar, 8.r. OŠ Grabrik

Mentorica: Ivana Maradin

 

Patrik Konda, 8.r. OŠ Belokranjskega odreda Semič

Mentori: Miha Henigsman, Vlasta Henigsman

 

Lucija Kostelec, 8.r. OŠ Metlika

Mentorica: Duška Vlašič

 

 

Gabrijela Mihalić, 8.r. OŠ Turanj

Mentorica: Marija Škrtić Jurković

 

Brina Papič, 6.r. OŠ Metlika

Mentorica: Duška Vlašič

 

Lana Stopar, 9.r. OŠ Metlika

Mentorica: Duška Vlašič

 

 

 

Kategorija srednjih škola:

Nagrađeni radovi:

1. Nola Radočaj, 2.r. Srednja škola Duga Resa

  Mentor: Alfred Krupa

  2. Tena Naglić, 4.r. Srednja škola Duga Resa

  Mentor: Alfred Krupa

  3. Josipa Čađavčan, 4.r Srednja škola Duga Resa

  Mentor: Alfred Krupa

 

 

Pohvaljeni radovi (abecednim redom)

Marija Kaurić, 3.r., Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

Mentorica: Marija Trdić Ćuk

 

Leona Kirasić, 1.r., Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

Mentorica: Marija Trdić Ćuk

 

Lorena Mujanović, 2.r.,JU Gimnazija Velika Kladuša

Mentorica: Elvira Dizdarević- Abazović

 

Darija Miljković, 2.r., JU Gimnazija Velika Kladuša

               Mentorica: Elvira Dizdarević- Abazović

 

Lejla Mustedanagić, 2.r., JU Gimnazija Velika Kladuša

Mentorica: Elvira Dizdarević- Abazović

 

Nika Stipetić, 1.r. Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

Mentorica: Marija Trdić Ćuk

 

Ademia Šabić, 2.r., JU Gimnazija Velika Kladuša

Mentorica: Elvira Dizdarević- Abazović

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj