2020-12-02 13:49:03

Održana 3. volonterska akcija sakupljanja tekstila

1.12.2020. je održana 3. volonterska akcija sakupljanja tekstila u sklopu projekta ECO-SOCIAL .

Niti niske temperature zraka nisu spriječile   naše mlade ekologe da pomognu u skupljanju tekstila.

Zahvaljujemo građanima grada Ozlja, Malog Erjavca i okolice  na pomoći.

 Posebna zahvala ide krojačkom obrtu “DM tekstil” iz Jaškova koji se također uključio u volontersku akciju. 

Ukupno je skupljeno 1500 kg tekstila!!!

Sve je odrađeno uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Želimo vam vesele i zdrave blagdane !!

 


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj