2019-12-06 08:22:27

Sveti Nikola i Krampus obišli i darivali učenike

Sveti Nikola i Krampus i ove su godine stigli do naše škole. Obišli su učenike  razredne nastave Matične škole i svih područnih škola. Krampus je uspio preplašiti neke učenike, ali ga je sveti Nikola ipak  doveo u red. Zajedno su učenicima podijelili slatke paketiće koje je i ove godine  za naše učenike osiguralo Društvo "Naša djeca" Ozalj. Tako je i ove godine susret svetog Nikole i učenika protekao u veselom ozračju. Osim učenika, sveti Nikola nije zaboravio niti djelatnike škole pa su se i oni razveselili slatkim paketićima.

Zahvaljujemo Društvu "Naša djeca" Ozalj na osiguravanju poklona za naše učenike!


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj