2019-10-04 09:48:34

Javna akcija "Šalji dalji"

Danas, 4. listopada 2019., održana je Javna akcija "Šalji dalji" ispred Humićke  u Ozlju. Javnu akciju organizirala je naša škola  u suradnji sa Ženskom sobom. Javna akcija dio je projekta “Šalji dalje!” čija je provedba započela u prosincu 2018. godine, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a sam projekt je uključivao edukaciju različitih ciljanih skupina: učitelji/ice i stručni suradnici/e OŠ "Slava Raškaj", učenici/e Osnovne škole “Slava Raškaj” Ozalj, voditelji/ce preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije,studenti/ce.  Na javnoj akciji sudjelovali su učenici OŠ “Slava Raškaj” Ozalj koji su s predstavnicima škole informirali širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

 


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj