2019-06-12 09:00:44

Odluka o realizaciji odmora za učenike tijekom školske godine 2019./2020. za školske ustanove na području Karlovačke županije te Odluka o početku i završetku nastavne godine

Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj