2019-06-10 10:23:06

Program prometne kulture za najmlađe

 Učenici drugih razreda Matične škole, PŠ Mali Erjavec i PŠ Trg  imali  su priliku sudjelovati  u Programu prometne kulture za najmlađe koju provodi  udruga Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu u suradnji s tvrtkom Jumicar Hrvatska i partnerima: PU Karlovačkom (PP Ozalj),  i Gradskim društvom Crvenog križa Ozalj te DVD-om Vrhovac.

Riječ je o preventivnoj aktivnosti koja kao glavni cilj ima razvijanje dječje svijesti o opasnostima cestovnog prometa. Kroz teorijski dio  u trajanju od 45 minuta učenici su kroz  interaktivno predavanje učili o sigurnom ponašanju u cestovnom prometu. U praktičnom dijelu edukacije imali su priliku na prometnom poligonu (simulaciji stvarnog prometa) samostalno upravljati vozilima  za obuku na električni pogon te iz perspektive vozača uočiti opasnosti cestovnog prometa. Osim toga učenici su mogli pobliže upoznati vatrogasnu opremu, naučiti nešto novo o pružanju prve pomoći, sjesti u policijsko vozilo i osjetiti na svojim leđima težinu policijske opreme. Zahvaljujemo gradu Ozlju što je omogućio ovu znamljivu i poučnu akciju za naše učenike!

 


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj