2019-06-03 11:24:12

Predstavljanje projekta Generacija NEXT
Juraj Jaušovec i Luka Matko, učenici naše škole, u pratnji učitelja informatike  Predraga Matka  sudjeluju na završnom predstavljanju projekta Generacija NEXT. Riječ je o donacijskom natječaju Hrvatskog Telekoma na kojem je naša škola dobila sredstva. Zahvaljujući projektu naša škola moći će u realnom vremenu pratiti potrošnju električne energije u učionicama, temperature i vlage zraka. Zahvaljujući navedenom omogućit će se uključenje naše škole u međunarodni  GLOBE program  
Cilj provedbe ovih praktičnih projekata je potaknuti mlade i cijelo društvo na usvajanje novih znanja, razvoj STEM vještina, korištenje punog potencijala tehnologije, poticati inovativnost i cjeloživotno učenje kao preduvjet za pametno društvo.


Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj